Tematyka

 • Uwagi do projektu

  Biorąc pod uwagę istniejące ograniczenia techniczne starszych budynków uniwersyteckich (w szczególności, ale nie tylko, na kampusie centralnym) nie ma możliwości montażu źródełek w okresie BP, czyli w roku 2018 r., trudno jest ponadto oszacować poprawny koszt realizacji tego rodzaju działania. Z kolei w budynkach objętych ochroną konserwatorską nie ma możliwości realizacji takiej instalacji. Jednocześnie uznając zasadność działania wskazanego w projekcie, udostępnienie publiczne źródełek zostanie uwzględnione w planach nowych budynków UW. W przypadku istniejących budynków UW bez ochrony konserwatorskiej służby UW dokonają w 2018 r. przeglądu instalacji wodociągowych pod kątem możliwości utworzenia źródełek w dostępnych miejscach i opracują potrzebne plany.

  Dziękujemy za złożenie projektu.  • Udostępnienie warszawskiej kranówki – wody smacznej, zdrowej i całkowicie bezpiecznej dla naszego organizmu – całej społeczności UW. Projekt zakłada badania wody, przygotowanie infrastruktury i zakup źródełka na Kampusie Ochota w miejscu, w którym pragnienie najbardziej daje o sobie znać - w Centrum Sportu i Rekreacji UW.

   Opis projektu

   Nazwa projektu

   AKTYWNA OCHOTA! Spragniony? Źródełko wody pitnej w Centrum Sportu i Rekreacji.

   Autor projektu

   Maria Adynowska
   40230000

   Szczegóły projektu

   Klasyfikacja: sport, przestrzeń uniwersytecka, ochrona środowiska
   Charakter: ogólnouniwersytecki

   Woda płynąca w kranach różni się od tej sprzed 20, czy nawet 10 lat. Miliony złotych wydane na poprawę jakości warszawskiej wody sprawiły, że od pewnego czasu spełnia wszystkie normy czystości i bez przeszkód można ją pić prosto z kranu. Więcej informacji na ten temat można odnaleźć na stronie http://warszawskakranowka.pl/, która skutecznie obala mity z przeszłości. Warto odwiedzić także stronę społecznej inicjatywy promującej ideę zrównoważonego rozwoju http://pijewodezkranu.org/ oraz kampanii „Wiem, co jem” https://wiemcojem.um.warszawa.pl/ odpowiedzialnej za montaż źródełek w warszawskich szkołach. Projekt montażu źródełka w Centrum Sportu i Rekreacji UW zapewni naszej społeczności dostęp do bezpłatnej wody pitnej, przyczyni się do zwiększenia przyjazności przestrzeni Uniwersyteckiej i tym samym poprawi wizerunek Uczelni, która dba nie tylko o rozwój intelektualny swojej społeczności, ale także o jej zdrowie. Ogólnodostępne źródełka zaspokajają naturalną potrzebę dostępu do wody, gaszą pragnienie, niwelują ryzyko odwodnienia po wysiłku lub w okresie upalnych dni, promują picie wody i ograniczają spożycie napojów gazowanych korzystnie wpływając na zdrowie i jednocześnie odciążając budżet samych użytkowników. Projekt ma także wymiar ekologiczny – użytkowanie źródełek zwiększa świadomość konieczności dbania o środowisko naturalne i bezpośrednio wpływa na redukcję ilości plastikowych butelek. Źródełko zlokalizowane w Centrum Sportu i Rekreacji będzie także naturalną promocją aktywnego i zdrowego trybu życia i przyczyni się do społecznej integracji. Etapy realizacji projektu 1. Wybór odpowiedniego miejsca uzależniony od bliskości i stanu wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej – należy zapewnić doprowadzenie wody zimnej i podłączenie do kanalizacji. Nie jest wymagane podłączenie do prądu. Wybrane miejsce powinno być funkcjonalne, ogólnodostępne i bezpieczne dla użytkowników. 2. Przeprowadzenie badania jakości wody w zakresie fizykochemicznym i bakteriologicznym – próbkę należy pobrać z miejsca usytuowanego możliwie najbliżej planowanego źródełka 3. Wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z podejściami i zakończenie jej zaworem umożliwiającym pobranie próbki do badania jakości wody przed montażem urządzenia. 4. Płukanie nowo zamontowanej instalacji wodociągowej. 5. Przeprowadzenie badania jakości wody po wykonaniu nowo zamontowanej instalacji wodociągowej. 6. Montaż źródełka. 7. Przeprowadzenie badania jakości wody po montażu źródełka. 8. Oznakowanie źródełka i udostępnienie społeczności akademickiej. 9. Regularne wykonywanie okresowych badań jakości wody. Etapy realizacji zostały opracowane w oparciu o etapy realizacji źródełek w szkole w ramach akcji „Wiem co jem”. Projekt jest ogólnodostępny i bezpłatny - dzięki lokalizacji źródełka w CSiR każdy pracownik i student Uniwersytetu Warszawskiego będzie miał dostęp do wody pitnej. Centrum Sportu i Rekreacji służy całej społeczności UW i tygodniowo gości u siebie nawet ponad 4000 osób (zarówno pracowników jak i studentów) z najróżniejszych jednostek UW. Nie oznacza to jednak, że aby skorzystać ze źródełka należy uczęszczać na zajęcia w CSiR – KAŻDY może wejść do budynku i napełnić butelkę wodą, a potem cieszyć się jej smakiem. Akcja informacyjna będzie miała za zadanie rozpropagować projekt wśród jak najszerszej społeczności, a odpowiednie oznakowanie pozwoli trafić do źródełka wszystkim, którzy będą mieli ochotę napić się warszawskiej kranówki.

   Lokalizacja

   ul. Banacha 2a Centrum Sportu i Rekreacji UW

   W holu budynku, w funkcjonalnym, ogólnodostępnym i bezpiecznym miejscu, w pobliżu istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej.

   Koszt

   Zakup oraz montaż źródełka: 2000 zł Zabezpieczenie ściany w sąsiedztwie źródełka (odpowiednia farba lub ułożenie płytek): 500 zł. Wykonanie przyłącza: 2000 zł Ewentualne wykonanie projektu i odpowiedniej dokumentacji: 500 zł Oznakowanie np. tablice informacyjne, drogowskazy: 400 zł. Koszty badania wody: 600 zł.


   Całkowity koszt projektu: 6 000,00 PLN

   Utrzymanie czystości i konserwacja: 500 zł. Roczne zużycie wody: ok. 175 zł. Szacunkowe obliczenia rocznego zużycia wody: Koszt wody i odprowadzenia ścieków to 11,47 zł/m3 wody czyli tylko ok. 1 grosz za 1 litr wody. Przyjmując szacunkową ilość osób w ciągu tygodnia odwiedzających CSiR: 4500 można założyć, że: 1050 osób skorzysta ze źródełka tygodniowo w tym: 800 osób wypije szklankę wody 0,25l = 200 litrów 200 osób napełni 0,5l butelkę wody = 100 litrów 50 osób trenujących w sekcji napełni 1l butelkę wody = 50 litrów Tygodniowe zużycie wody szacuję zatem na 350 litrów. Roczne zużycie wody: 350l x 39 tygodni (styczeń-czerwiec oraz październik-grudzień) = 13 650l=13,65 m3=156 zł 57 gr. Miesiące wakacyjne Tygodniowe zużycie szacuję na 1/3 zużycia wody w ciągu roku tj. 117lx13 tygodni=1521l=1,52 m3 = 17zł 43 gr. Łącznie w ciągu roku kalendarzowego: 156 zł 57gr + 17 zł 43 gr = 174 zł.


   Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 675,00 PLN