Tematyka

 • Uwagi do projektu

  Projekt obejmuje działania, zakupy lub inwestycje dotyczące działalności naukowej, dydaktycznej lub bibliotecznej i jako taki nie może być realizowany w ramach budżetu partycypacyjnego UW. Z tego powodu odwołanie zostało odrzucone przez Zespół Odwoławczy BP.

  Dziękujemy za złożenie projektu.


  • Projekt zakłada modernizację Biblioteki Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Chcielibyśmy przeprowadzić ją poprzez zakup: licencji do bazy cyfrowej Naxos Video Library, pakietu Microsoft Office, programu do edycji nut oraz trzech par słuchawek nausznych.

   Opis projektu

   Nazwa projektu

   UWielbiam muzykę. Modernizacja Biblioteki Instytutu Muzykologii.

   Autor projektu

   Grzegorz Żórawski
   31060000

   Szczegóły projektu

   Klasyfikacja: kultura, edukacja i popularyzacja nauki
   Charakter: ogólnouniwersytecki

   Projekt zakłada modernizację Biblioteki Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Naszym głównym celem jest zakup licencji do bazy cyfrowej Naxos Video Library, dzięki której biblioteka udostępni audiowizualne nagrania spektakli muzycznych z całego świata szerokiemu gronu odbiorców. Naxos Video Library jest jedyną biblioteką cyfrową oferującą ogromną liczbę unikalnych nagrań przedstawień muzycznych, w wysokiej jakości, z dostępem do wielojęzycznych napisów. Zakup licencji umożliwi więc wszystkim odwiedzającym bibliotekę Instytutu Muzykologii dostęp do światowej bazy muzycznych arcydzieł. Wspomoże także prężnie działające i cieszące się dużym zainteresowaniem koła naukowe Instytutu, których główną ideą jest prezentowanie szerokiej publiczności uniwersyteckiej światowej sztuki muzyczno-scenicznej na najwyższym poziomie. Pomysł ten wynika więc bezpośrednio z kulturalnych potrzeb społeczności akademickiej naszego Uniwersytetu. By usprawnić i ułatwić korzystanie ze sprzętu bibliotecznego, chcemy również zakupić na wszystkie stanowiska komputerowe (sześć) pakiet Microsoft Office lub równoważny oraz program do edycji nut – Sibelius 7.5, Finale Version 25 lub równoważny. W ramach Uniwersytetu Warszawskiego działają liczne chóry i zespoły muzyczne. Program do edycji nut wspomógłby studentów działających we wszelkich grupach muzycznych poprzez stworzenie realnej możliwości do ciągłego, kreatywnego poszerzania swojego repertuaru. Przysłużyłby się do rozwijania muzycznych zdolności osób pasjonujących się muzyką a także, co najważniejsze, pozwoliłby im na posiadanie wykonywanych kompozycji w wygodnym formacie i bardzo dobrej jakości graficznej. Dodatkowo, aby studenci mogli w sposób komfortowy korzystać z tych zasobów (przede wszystkim z Naxos Video Library oraz programu edycyjnego), konieczny jest zakup dodatkowych trzech par słuchawek nausznych. Uważamy, że czytelnia Biblioteki Instytutu Muzykologii UW jest doskonałym miejscem na zrealizowanie naszego pomysłu, ponieważ jest miejscem ogólnodostępnym, a dodatkowo posiada pełne zaplecze do poszerzania wiedzy muzycznej dzięki obszernym zbiorom i fachowej pomocy pracowników Biblioteki.

   Lokalizacja

   Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, ul. Krakowskie Przedmieście 32

   Koszt

   - Dostęp do biblioteki mulitmedialnej - ok. 2520 zł - Program do edycji nut (5 stanowisk) - cena jednostkowa: ok. 1200 zł; cena zakupu 5 licencji: ok. 6000 zł - System operacyjny (5 stanowisk) - cena jednostkowa: ok. 222 zł; cena zakupu 5 licencji: ok. 1110 zł - Oprogramowanie do tworzenia i edycji tekstów, arkuszy kalkulacyjnych oraz prezentacji multimedialnych (5 stanowisk) - cena jednostkowa: 190 zł; cena zakupu 5 licencji: ok. 950 zł - Słuchawki nauszne (3 stanowiska) - cena jednostkowa: ok. 200 zł; cena zakupu 3 par: ok. 600 zł


   Całkowity koszt projektu: 12 965,00 PLN

   Odnowienie licencji Naxos Video Library - ok. 5040 zł.


   Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 5 040,00 PLN