Tematyka

 • Uwagi do projektu

  Wniosek skierowany do realizacji


  Dziękujemy za złożenie projektu. Projekt skierowany do głosowania.


  • Celem projektu jest uzupełnienie książek o osobach LGBTQ+ w BUW-ie o zarówno klasyczne prace naukowe z dziedziny Queer Studies, jak i prace najnowsze.

   Opis projektu

   Nazwa projektu

   Biblioteka Queer W BUW

   Autor projektu

   Sebastian Słowiński
   40120000

   Szczegóły projektu

   Klasyfikacja: edukacja i popularyzacja nauki
   Charakter: ogólnouniwersytecki

   Pięć procent studentów i studentek to geje, lesbijki, osoby bi oraz trans i queer. Celem projektu jest przeznaczenie 5% budżetu partycypacyjnego UW na utworzenie Biblioteki Queer w BUW. BUW jest interdyscyplinarną biblioteką ogólną, której księgozbiór wspomaga badania z zakresu z wielu dziedzin. Księgozbiór podręczny jest miejscem spotkań historyków, filozofek, psycholożek, socjologów, biologów, kulturoznawczyń, literaturoznawców i antropolożek, badających zjawiska i kwestie składające się na codzienne życie tych pięciu procent studentek i studentów - poszukujących wiedzy o ich życiu, problemach i uwarunkowaniach. Rozwój światowej humanistyki umożliwił ludziom, w tym ludziom z grup dotychczas zepchniętych na margines milczenia, wypowiedzenie tego, jaka jest ich pozycja w świecie, na czym polegają ich problemy i co składa się na ich życie. Tymczasem jako osoby LGBTQ+ i ich sojusznicy w Polsce nie dostaliśmy książek-narzędzi do wypowiadania swojej/ich obecności w świecie, nie dysponujemy pojęciami, które mają nasi zagraniczni koledzy i koleżanki. Tak nasz warsztat badawczy, jak i nasze wewnętrzne życie są przez to upośledzone. A przecież sprawa dotyczy dziedziny naprawdę bujnie rozwijającej się na świecie. Dla nas, warszawskich studentek i studentów, setki książek są po prostu niedostępne. BUW-owskie książki z Wolnego Dostępu ułożone są zgodnie z klasyfikacją Kongresu. Studiom Queer odpowiada według niej symbol HQ.74 - HQ.77. W BUW-ie w tym zakresie mamy dostęp do literatury w dużej mierze przestarzałej, a niekiedy wręcz homo-, bi- i transfobicznej lub po prostu drugorzędnej. Nie możemy natomiast czytać i odnosić się w naszych badaniach i nauce do pierwszorzędnych dzieł klasycznych ani do najnowszych badań. Dlatego też pragniemy uwspółcześnić i doposażyć nasz księgozbiór w brakujące pozycje. W tym celu należy przeznaczyć fundusze na przeglądowe pozycje z różnych dziedzin Queer Studies (antologie i podręczniki ukazujące aspekty psychologiczne, filozoficzne, socjologiczne, biologiczne, historyczne itd.), na klasyczne badania filozoficzne i dyskutowane współcześnie badania z nauk społecznych - opublikowane w językach angielskim, francuski, niemieckim, włoskim, hiszpańskim i innych. Chodzi tu o zakup książek zarówno antykwarycznych, jak i nowsze pozycje dostępne w światowych księgarniach. Dopiero dzięki tym książkom będziemy mogli uczestniczyć w światowej kulturze i wymianie intelektualnej dotyczącej Queer Studies, a także wyrabiać sobie zdanie o podstawowych problemach Queer Studies w rzetelny sposób. Jest ważne, by książki te znalazły się w jednym, przyjaznym młodym ludziom miejscu - miejscu międzydziedzinowych spotkań młodych badaczek i studenterii. Dlatego też pragniemy drobną część proponowanego zbioru zdublować względem książek dostępnych już co prawda w przykatedralnych i przyinstytutowych bibliotekach specjalistycznych, lecz trudno dostępnych dla całej społeczności uniwersyteckiej. Zakup realizowany będzie przez Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów BUW-u, któremu również przekazane zostaną bezpośrednio środki z niniejszego projektu. W załączniki przedstawiamy listę niezbędnych książek wraz z kosztorysem.

   Załącznik.pdf

   Lokalizacja

   Gmach BUW, ul. Dobra 56/66

   Koszt

   CENA JEDNOSTKOWA: Towar: książka Sztuk: 93 Cena: ok. 120 PLN + 40 PLN (koszty przesyłki) Cena całkowita: 14880


   Całkowity koszt projektu: 14 880,00 PLN