Tematyka

 • Uwagi do projektu

  Dziękujemy za złożenie projektu. Projekt został odrzucony z powodów merytorycznych: ze względu na dotychczasowy prowizoryczny charakter budowli (m.in. brak fundamentów) projekt ma znacznie zaniżony koszt i nie jest możliwy do zrealizowania w ciągu roku. Jednocześnie jest sprzeczny z założeniami Planu Wieloletniego UW - nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w perspektywie 4-5 lat.


  • My, cała społeczność Wydziału Psychologii, chcemy organizować ciekawe wydarzenia, wspólnie dyskutować, odpoczywać, uczyć się, przeprowadzać badania... Niestety obecnie warunki lokalowe w dużej mierze nam to uniemożliwiają. Sytuację może gruntownie zmienić remont szklarni, która po odnowieniu będzie dla nad miejscem promowania kultury, spotkań, działalności samorządu studenckiego i wspólnej nauki.

   Opis projektu

   Nazwa projektu

   Rewitalizacja szklarni na Wydziale Psychologii

   Autor projektu

   Agnieszka Branicka
   21010000

   Szczegóły projektu

   Klasyfikacja: kultura, przestrzeń uniwersytecka, edukacja i popularyzacja nauki
   Charakter: ogólnouniwersytecki

   Odremontowanie szklarni na Wydziale Psychologii jest dla całej naszej społeczności kwestią priorytetową. Dlaczego? Ponieważ dla każdego człowieka, a szczególnie dla nas – studentów psychologii – ważne są relacje międzyludzkie i miejsca, które sprzyjają dbałości o nie. Takich miejsc niestety brakuje obecnie na Stawkach. Przyszłość szklarni po rewitalizacji to: 1) PRZESTRZEŃ KULTURALNA Wielu z naszych studentów jest bardzo utalentowanych i mimo wielu pomysłów zarówno na zaprezentowanie ich zdolności, jak i na organizację innych wydarzeń kulturalnych, nie mieliśmy dotąd gdzie wcielić ich w życie. W odnowionej szklarni będą mogły odbywać się cykliczne wieczorki studenckiej twórczości literackiej, recitale, deklamacje wierszy, pokazy filmów z dyskusją. Na ścianach zawisną prace członków naszej społeczności. Myślimy też o organizacji spotkań z ciekawymi ludźmi, nie tylko z dziedziny psychologii. W szklarni widzimy także miejsce na tzw. booksharing – półkę, na której studenci i pracownicy Wydziału mogliby zostawiać przeczytane przez siebie, warte polecenia książki i brać z niej pozostawione przez innych. 2) MIEJSCE SPOŁECZNO - SAMORZĄDOWE Szklarnia byłaby ponadto idealnym miejscem do spotkań studentów podczas przerw czy okienek między zajęciami. Jeśli nasz pomysł zostanie zrealizowany, pojawi się tam także tablica, która będzie służyć do wymiany informacji – ogłoszeń mieszkaniowych, o poszukiwaniu pracy itp. Członkowie Samorządu Studentów naszego Wydziału będą mieli w szklarni swoją tablicę, aby informować o swojej działalności i promować ją. Osobiście będą tam dyżurować – rozmawiać z innymi studentami o ich potrzebach i problemach, sprzedawać bilety na organizowane przez Samorząd eventy. W szklarni planujemy stworzyć także strefę relaksu, tzw. chill zone. Znalazłyby się tam m.in. pufy, piłeczki relaksacyjne. 3) STREFA GASTRO Planujemy połączyć szklarnię z bufete poprzez wystawienie przy naszej fontannie stolików oraz parasoli. Jedno z okien bufetu pełniłoby funkcję lady. Posiłki byłyby tam wydawane na wynos, tak aby osoby zamawiające mogły zjeść je na zewnątrz lub w szklarni. Dodatkowo w obiekcie znajdowałaby się lodówka przeznaczona do foodsharingu oraz mikrofalówka, w której studenci mogliby odgrzewać posiłki przyniesione z domu. 4) PRZESTRZEŃ DO NAUKI W szklarni przewidujemy także kąt przeznaczony do nauki. To właśnie tam nasi studenci będą mogli czytać, pisać prace, przygotowywać grupowe projekty. Szklarnia będzie też dogodnym miejscem do przeprowadzania niektórych badań naukowych. To niezmiernie ważny element działalności naszego wydziału, do którego jednak studenci i pracownicy często nie mają dogodnych warunków. Poza wspomnianymi dziełami studentów i tablicami informacyjnymi, w szklarni pojawią się tzw. postery i miejsce na ogłoszenia o propozycjach współpracy przy badaniach, a także oferty staży i praktyk dla studentów psychologii. Szklarnia będzie także świetną nową lokalizacją na realizację akcji „Chodź się uczyć”, organizowanej w weekendy w okresach okołosesyjnych na naszym Wydziale. Podczas spotkań powtarzamy materiał wspólnie i pomagamy sobie wzajemnie w razie trudności. Nie można zapominać, że u nas na Wydziale mieści się siłownia, z której korzystają studenci z całego Uniwersytetu. Także oni będą mieli możliwość korzystanie ze szklarni. Chęć do działania rozpiera nas wszystkich. Już samo planowanie zagospodarowania terenu szklarni to dla nas okazja do integracji i dania upustu swojej kreatywności. Jeśli nasze pragnienia i plany uda się zrealizować, będziemy mieli jeszcze więcej perspektyw do rozwoju. Dlatego bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby o pomoc w rewitalizacji szklarni.

   Lokalizacja

   ul. Stawki 5/7

   Koszt

   Kosztorys w załączniku. Zakresem obejmuje on: - Zamianę oszklenia na szkło bezpieczne - Wykonania elementów dachu i scian z płyty warstwowej - Wylanie posadzki betonowej, - Podłogę w części murowanej - Montaż instalacji elektryczniej - Intalację grzejników do istniejącej sieci centralnego ogrzewania. - Montaż ław drewnianych wzdłuż scian - Montaż nowych drzwi - Tynkowanie scian - Malowanie scian i elemetnów wnętrza - Projektor multimedialny do kina psychologow - Ekran projekcyjny - Stoły, krzesła i pufy


   Całkowity koszt projektu: 74 350,00 PLN

   kosztorys.pdf

   Szklarnia będzie generowała koszty - energii: ok. 430 zł/miesiąc - ogrzewania: ok. 420 zł/miesiąc Roczny koszt: ok. 7000 zł


   Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 7 000,00 PLN