Tematyka

 • Uwagi do projektu

  Projekt został odrzucony ze względu na brak listy poparcia. Projekt nie spełnia wymogów formalnych, pod kątem których oceniane były wszystkie projekty. Zespół ds. BP nie wyraża zgodę na uchylenie obowiązywania kryteriów formalnych w partykularnych przypadkach.

  Dziękujemy za złożenie projektu. 

  Jednocześnie sugerujemy zgłoszenie projektu do budżetu partycypacyjnego m.st. Warszawy.  • Zamierzamy ponownie otworzyć i odnowić północno-wchodnią furtkę Kampusu Głównego UW, znajdującą się pomiędzy budynkiem Auditorium Maximum a budynkiem Centrum Informatycznego UW. Skróciłoby to drogę m.in. do BUW-u, do budynków przy ul. Karowej oraz ul. Bednarskiej.

   Opis projektu

   Nazwa projektu

   Uniwersytet otwarty. Ponowne otwarcie i odnowienie północno-wschodniej furtki Kampusu Głównego UW

   Autor projektu

   Aleksander Makieła
   22000000

   Szczegóły projektu

   Klasyfikacja: przestrzeń uniwersytecka, zieleń uniwersytecka
   Charakter: ogólnouniwersytecki

   W ramach Uniwersytetu Warszawskiego w pobliżu Kampusu głównego funkcjonuje coraz więcej budynków. Już w grudniu 2005 r. w swojej wypowiedzi dla „Gazety Wyborczej” rektor UW prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow zapowiadała w kontekście zagospodarowania kwartału Browarna-Wiślana-Lipowa-Dobra, że „Zależy nam na tym, żeby projekt uwzględniał połączenie między Browarną a kampusem na Krakowskim Przedmieściu. Nie wiemy jakie – może kładka? Liczymy tu na pomysłowość architektów […] Nasza idea to przekształcenie Powiśla w dzielnicę uniwersytecką, dlatego trzeba je przybliżyć do kampusu” (Joanna Woźniczko, Plany inwestycyjne Uniwersytetu Warszawskiego, [w:] „Gazeta Wyborcza”, 20-12-2005). Wciąż czekamy na ukończenie II etapu inwestycji przy ul. Dobrej 55, jednak już teraz można zacząć przyzwyczajać wspólnotę akademicką do myśli, że teren Uniwersytetu staje się większy, ale i bardziej otwarty. Doskonałym pierwszym krokiem w tym kierunku byłoby ponowne otwarcie północno-wschodniej furtki Kampusu Głównego UW. Furtka ta znajduje się pomiędzy budynkiem Auditorium Maximum a budynkiem Centrum Informatycznego UW. Została ona zamknięta na stałe już kilkadziesiąt lat temu, kiedy Uniwersytet nie posiadał jeszcze tylu budynków, co obecnie. Dziś jednak oprócz wspomnianego już wyżej kwartału w kierunku BUW-u studenci i pracownicy przemieszczają się także do nowych budynków Uniwersytetu przy ul. Karowej oraz przy ul. Bednarskiej. Otwarcie północno-wschodniej furtki skróciłoby drogę pomiędzy tymi budynkami, co pozwoliłoby zaoszczędzić cenny czas tysięcy studentów i pracowników z wielu wydziałów UW. Jednocześnie Park Kazimierzowski zostałby objęty nowym, północnym szlakiem komunikacji pieszej, co stopniowo przygotowałoby wspólnotę akademicką na coraz mniej odległą perspektywę pełnego włączenia go do kompleksu uniwersyteckiego jako swoistych „zielonych płuc” tego wieloosobowego organizmu. Otwarta furtka północno-wschodnia posiadałaby zarazem swoją symbolikę historyczną. Byłby to powrót do sytuacji sprzed jej zamknięcia przed kilkudziesięcioma laty, kiedy to m.in. używali jej studenci i pracownicy strajkujący przeciwko antydemokratycznej polityce władz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, którzy nie mogli przemieszczać się strzeżoną bramą główną przy Krakowskim Przedmieściu. Ponowne otwarcie furtki stanowiłoby symboliczne przypieczętowanie powrotu Uniwersytetu do dawnej otwartości i wielonurtowości.

   Lokalizacja

   Kampus Główny UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, pomiędzy budynkiem Auditorium Maximum a budynkiem Centrum Informatycznego UW.

   Projekt dotyczy furtki która już znajduje się w murze pomiędzy budynkiem CIUW a Audytorium Maximum

   Koszt

   Odnowienie furtki (wymiary: 250 cm * 85 cm; ok. 200 PLN) Wstawienie nowego zamka (ok. 300 PLN) Przedłużenie chodnika do samej furtki (długość ok. 3 m; ok. 500 PLN) Postawienie stróżówki (ok. 10000 PLN) Postawienie latarni oświecającej przejście (ok. 1500 zł wraz z podłączeniem jej do zasilania) Opcjonalnie: 60 m metalowej bariery ochronnej wzdłuż muru zewnętrznego (ok. 200 PLN za 1,5 m = ok. 8000 PLN). Całkowity koszt odnowienia przejścia (w PLN): 20 500 PLN. Obsługa posterunku przez rok akademicki 2018/2019: Przyjąłem za koszt godziny pracy członka służby uniwersyteckiej 20 zł/h. W miesiącach październik-czerwiec na rok 2018/2019 wypada 161 (Bez ferii świątecznych. Ostatecznie uczelnia będzie otwarta przez mniej dni w ciągu roku). Po rozmowie z Panem Kanclerzem UW przyjąłem plan, aby przez pierwszy rok furtka była otwarta wyłącznie w dniach w których na UW odbywają się zajęcia, w godzinach od 9 do 17, kiedy studenci przechodzą między wykładami do różnych budynków. To jest 8 godzin dziennie. 8 godzin dziennie * 161 dni * 20zł = 25 760 zł. Szacowany koszt obsługi przejścia w całym roku akademickim 2018/2019 (w PLN): 25 760 zł. Ew. jest też możliwość zamknięcia przejścia na zimę (grudzień-luty), wtedy koszt wynosi około 20 000 zł. Całkowity koszt projektu (remont przejścia + obsługa posterunku przez rok): 46 260 zł


   Całkowity koszt projektu: 46 260,00 PLN

   Jeżeli przejście będzie dalej eksploatowane i postawienie posterunku w tamtym miejscu wymagałoby kolejnego pracownika straży uniwersyteckiej zamiast oddelegowanie jednego z już obecnych na kampusie, to szacowany roczny koszt obsługi przejścia wynosiłby około 25 000 zł, przy założeniu, że przejście dalej by było otwarte w dniach, kiedy na kampusie i w okolicach odbywają się zajęcia w godzinach od 9 do 17.


   Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 25 000,00 PLN