Kampus Ochota, proponowana lokalizacja projektu, zdjęcia

Zdjęcia przedstawiają aktualny stan miejsca w pobliżu którego może być ulokowane stanowisko dla food tracków.