FAQ

Jak głosować?

W celu oddania głosu należy się zalogować poprzez USOS lub CAS. System Budżetu Partycypacyjnego UW pozwala na wielokrotne logowanie się i zmienianie oddanych głosów w okresie 15 stycznia – 29 stycznia 2018 r.

Po zalogowaniu się na platformie Budżetu Partycypacyjnego UW na górze strony pojawią się przyciski:

Dostępna kwota – każdy z głosujących może zagłosować na dowolną liczbę projektów, których łączny koszt nie przekroczy 300 000 PLN. Dostępna kwota automatycznie zmniejsza się o koszt wybranych projektów – widoczna będzie kwota budżetu pozostała do rozdysponowania.

Jak głosować – link do strony opisującej zasady głosowania.

Wybrane projekty – lista wybranych już przez głosującego projektów.


Aby wyświetlić listę projektów skierowanych do głosowania kliknij TUTAJ [link] lub będąc na stronie głównej wybierz „Złożone projekty”.

Chcąc oddać głos na wybrany projekt wystarczy na liście projektów lub będąc na stronie konkretnego projektu kliknąć  Oddanych głosów nie trzeba w żaden sposób potwierdzać – zostaną one zliczone automatycznie w chwili wyłączenia możliwości głosowania 29 stycznia o północy. Do tego czasu głosujący ma możliwość zmodyfikowania swojego wyboru.


W celu wycofania swojego głosu wystarczy na liście projektów lub w będąc na stronie konkretnego projektu kliknąć 


Głosujący może również obejrzeć wybrane przez siebie projekty, klikając na górze strony „Wybrane projekty”. Na wyświetlonej w ten sposób liście można również wycofać oddany wcześniej głos, wybierając przycisk „Usuń”  


System Budżetu Partycypacyjnego UW pozwala na wielokrotne logowanie się i zmienianie oddanych głosów w okresie 15 stycznia – 29 stycznia 2018 r. Możliwość głosowania zostanie wyłączona ostatniego dnia głosowania, 29 stycznia, o północy.


Jak się zalogować na platformie Budżetu Partycypacyjnego?

Kliknij w prawym górnym rogu strony na "Zaloguj się".
Zaloguj się, wykorzystując numer PESEL oraz USOSowe/CASowe hasło.

UWAGA: Jeśli nie masz wygenerowanego w USOS konta lub dopisanego adresu e-mail skontaktuj się z dziekanatem macierzystej jednostki.

Po zalogowaniu się zostaniesz automatycznie przekierowany na stronę główną serwisu.


Jaka jest kwota pieniędzy na budżet partycypacyjny?

W budżecie partycypacyjnym UW na rok 2018 mamy do podziału 300 000 złotych.


Kto może uczestniczyć w budżecie – złożyć projekt i głosować?

W budżecie partycypacyjnym mogą wziąć udział studenci (I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich, studiów doktoranckich) oraz pracownicy (naukowi, administracyjni czy obsługi technicznej; dotyczy tylko osób zatrudnionych na umowie o pracę). Przedstawiciele wszystkich tych grup mogą zarówno składać swoje projekty, jak i brać udział w głosowaniu. 


Jak można uczestniczyć w budżecie partycypacyjnym?

Decyzja, w jaki sposób będziesz uczestniczyć w budżecie partycypacyjnym należy do Ciebie. Możesz zaproponować pomysł, który w trakcie warsztatów projektowych ktoś z Twoich kolegów lub koleżanek opisze w postacie konkretnego projektu. Możesz opracować swój projekt, a potem promować go wśród członków uczelnianej społeczności. Możesz również przejrzeć zgłoszone projekty i w głosowaniu wybrać te, których realizację uważasz za sensowną i potrzebną.


O czym warto pomyśleć przed zgłoszeniem projektu i głosowaniem w budżecie partycypacyjnym?

Środki finansowe wykorzystywane w budżecie partycypacyjnym to pieniądze publiczne, a więc nasze wspólne pieniądze. Korzystajmy z nich więc rozważnie. Pomyśl, co rzeczywiście podniosłoby jakość przebywania, studiowania i pracy na Uniwersytecie Warszawskim. Co byłoby dobre dla uniwersyteckiej społeczności? Jakie projekty na rzecz wspólnego dobra warto byłoby rozwijać? Niech budżet partycypacyjny będzie okazją do namysłu o uczelni jako o wspólnocie, jej wspólnych wartościach i różnorodnych potrzebach jej członków. Twój projekt może być odjazdowy czy niestandardowy, ale niech będzie też po prostu dobry dla Uniwersytetu.


Czy mogę zgłosić ogólny pomysł, czy muszę go jakoś opracować?

Swój pomysł musisz opisać w formularzu, podając opis (skrócony i dłuższy), adres, wstępnie określić koszty jego realizacji i eksploatacji. Pamiętaj, że Twój projekt musi być zgodny z prawem oraz misją i statutem UW. Musi również uwzględniać stosowne uwarunkowania techniczne i być technicznie wykonalny. Projekt musi być również zlokalizowany na terenie, który znajduje się we władaniu Uniwersytetu Warszawskiego.


Jak zgłosić projekt?

Projekt możesz zgłosić korzystając z formularza na stronie partycypacyjny.uw.edu.pl. Do systemu możesz zalogować się korzystając z danych do logowania USOS lub CAS. Kolejne punkty formularza pomogą Ci uporządkować informacje i przełożyć Twój pomysł na konkretny projekt. Po zapisaniu formularza w systemie do zakończenia etapu zgłaszania projektów, czyli do 19 listopada 2017 r., możesz wprowadzać potrzebne poprawki i modyfikacje. 


Jak przebiega weryfikacja projektu?

Zgłoszony przez Ciebie projekt będzie weryfikowany przez pracowników właściwych komórek Uniwersytetu Warszawskiego, np. odpowiedzialnych za infrastrukturę lub utrzymanie zieleni. Sprawdzą oni szczegółowo m.in., czy Twój projekt jest zgodny z obowiązującym prawem, misją Uczelni i statutem UW, jest wykonalny technicznie i mieści się w maksymalnej dopuszczalnej kwocie, może być zrealizowany we wskazanym miejscu i w terminie do końca roku 2018 oraz czy jest ogólnodostępny. W przypadku, gdyby okazało się, że potrzebne jest wprowadzenie zmian (np. skorygowanie kosztorysu lub wprowadzenie dodatkowych działań wynikających z przepisów obowiązujących przy realizacji inwestycji), pracownicy UW wyjaśnią Ci, jakie poprawki należy wprowadzić. Powinieneś to zrobić w ciągu 4 dni roboczych. Jeśli nie zdecydujesz się na poprawienie projektu, zostanie on zweryfikowany negatywnie i nie będzie dalej rozpatrywany.

Jeśli w trakcie weryfikacji okaże się, że Twój projekt nie spełnia kryteriów wynikających z regulaminu i wynik będzie negatywny, w ciągu 4 dni roboczych możesz złożyć odwołanie od tej decyzji do Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego. Napisz, dlaczego uważasz, że projekt powinien zostać ponownie zweryfikowany – Zespół zapozna się z Twoją argumentacją i w ciągu 3 dni roboczych wyda opinię, czy ją podziela. Jeśli tak się stanie, pracownicy właściwych komórek ponownie przeanalizują Twój projekt i odniosą się do Twoich argumentów. Informację o ostatecznym wyniku weryfikacji otrzymasz do dnia 9 stycznia  2018 r..


Gdzie można zapoznać się ze zgłoszonymi projektami?

Na stronie partycypacyjny.uw.edu.pl możesz zapoznać się ze zgłoszonymi projektami, skomentować je i przeczytać komentarze autorów i innych uczestników budżetu partycypacyjnego. Możesz również przesłać swoje uwagi i sugestie autorom innych projektów. Po zakończeniu weryfikacji projektów, w dniach 11-14 stycznia 2018 r., zostanie zorganizowane spotkanie promocyjne projektów. Autorzy projektów mogą również promować swoje inicjatywy samodzielnie. 


Co się stanie w kolejnych latach z projektem o trwałym charakterze?

Dziekan, dyrektor jednostki lub administrator terenu musi wyrazić zgodę na przyjęcie trwałego projektu na stan i pokrywanie kosztów jego utrzymania. Jeżeli się nie zgodzi, projekt nie będzie mógł być zrealizowany. 


Tereny i budynki Uniwersytetu Warszawskiego

Kliknij tutaj.


Ważne dokumenty

Załącznik nr 2 do Formularza (Lista osób popierających projekt do budżetu partycypacyjnego UW)
Ustawa o szkolnictwie wyższym
Inne akty prawne dot. szkolnictwa wyższego
Ustawa PZP
Statut Uniwersytetu Warszawskiego
Misja
Strategia Uniwersytetu Warszawskiego
Strategia średnioterminowa Uniwersytetu Warszawskiego na lata 2014-2018
Zarządzenie Rektora w sprawie bezpieczeństwa imprez
Zarządzenie Rektora w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet Warszawski zamówień publicznych na usługi, dostawy  oraz roboty budowalne
Pozostałe pomocne dokumenty dostępne pod linkiem


Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 15 styczeń 2018, 13:16