W marcu 2018 r. będziemy obchodzić 50. rocznicę wystąpień studenckich 1968 roku na Uniwersytecie Warszawskim, które zapoczątkowały masowe protesty studentów i intelektualistów w całej Polsce przeciw polityce kulturalnej ówczesnej władzy, cenzurze, łamaniu wolności słowa, swobodnemu wyrażaniu opinii, w obronie kultury i swobód obywatelskich.
Dlatego jako przedstawiciele studentów naszej Alma Mater, ale także artyści z pasji i potrzeby serca spełniający się w jednostkach kulturalnych UW chcielibyśmy stworzyć duże widowisko artystyczne przybliżające naszemu pokoleniu tamte wydarzenia, młodzieńcze idee i studenckie marzenia z punktu widzenia muzyki, teatru, poezji.