SPOŁECZNOŚCIOWY OGRÓD KAROWA

Zatwierdzony
32 780,00 PLN
Projekt przewiduje zagospodarowanie niewykorzystanej przestrzeni tarasu na terenie Instytutu Socjologii przez zaaranżowanie w nim “Ogrodu Karowa”. Projekt zakłada zakup wyposażenia ogrodowego, pozwalającego uwspólnić przestrzeń, w której społeczność akademicka będzie mogła się integrować w czasie przerw między zajęciami i spotkań organizowanych na tarasie np. Dyskusyjnego Klubu Filmowego.