Cel projektu: udzielanie on-line profesjonalnej pomocy psychologicznej studentom i pracownikom.
Adresatem projektu są osoby, które: 1) przebywają na wymianie zagranicznej i przeżywają silny stres, 2) z powodu ciężkiej choroby pozostają w domu, a potrzebują wsparcia psychologicznego, 3) z powodu nasilonego lęku preferują pomoc on-line.
Pomóż nam pomagać!